MVO update week 45 |Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Arbeidsomstandigheden

 In PHWW

Leefbare lonen:

Als onderdeel van onze MVO-strategie zorgen we ervoor dat alle werknemers het loon ontvangen dat een werknemer nodig heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien om een veilige, fatsoenlijke levensstandaard in de gemeenschap te handhaven. Een leefbaar loon moet de basisbehoeften van de werknemer dekken, zoals de kosten van huisvesting, voedsel, medische zorg, scholing voor kinderen en de mogelijkheid bieden tot sparen. Het recht van de werknemers op een leefbaar loon wordt gerespecteerd, dit is het kernelement van onze sociale verantwoordelijkheid. Een werkgelegenheidskader dat, welzijn, carrière en persoonlijke ontwikkeling, echte communicatie , overleg en een eerlijke beloning voor onze medewerkers bevordert. Wij vinden dat men goed moet kunnen leven van hun loon en wij beschouwen leefbaar loon als een zeer belangrijke kwestie.

 

 

Medewerkerstevredenheid en het evenwicht tussen werk en privéleven van elke persoon die voor ons werkt, is echt noodzakelijk. Deze toewijding helpt ons om een verantwoordelijk bedrijf te zijn waar mensen echt graag voor werken.

 

Arbeidsomstandigheden spelen een unieke rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijf bevorderen we eerlijke arbeidsomstandigheden en veilige werkomstandigheden.

Wij garanderen onze klanten:

 • Geen kinderarbeid
  • Geen gedwongen arbeid
  • Geen discriminatie
  • Geen excessieve werktijden
  • Leefbaar loon
  • Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden

We streven er naar om de ethische normen na te leven en onze werkomstandigheden te blijven verbeteren waar mogelijk. Omdat onze productielocatie gecertificeerd is door SA-8000 – een gestandaardiseerde gedragscode voor het ontwikkelen van een maatschappelijk verantwoorde werkplek, volgen we strikt de gedragscode die vereist is voor een bedrijf met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks  worden vijf audits uitgevoerd door de certificerende autoriteit om de juiste naleving te garanderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment