Update | Leefbaar loon | Code of Conduct |

 In PHWW

Een leefbaar loon is een mensenrecht, maar de meeste kledingarbeiders verdienen nog steeds te weinig om samen met hun gezinnen van te leven. Daarnaast zijn werkdagen van 12 uur heel normaal en vrije dagen een uitzondering. Overwerk is zelden vrijwillig.

Wanneer we spreken over een leefbaar loon dan bedoelen we een loon waarmee een kledingarbeidster zichzelf en haar gezin kan onderhouden. Dit is iets anders dan een minimumloon. Een wettelijk minimumloon is in veel productielanden lager dan het leefbaar loon, wat betekent dat arbeidsters in de kledingindustrie zichzelf en hun gezin niet kunnen voorzien in basisbehoeften.

Van een leefbaar loon moeten twee volwassenen en twee kinderen in hun basisbehoeften kunnen worden voorzien, te weten:

  1. eten en drinken
  2. onderdak
  3. gezondheidszorg
  4. onderwijs
  5. kleding
  6. vervoer
  7. sparen

De afspraken over een leefbaar loon heeft PHWW vastgelegd in haar eigen Code of Conduct

Recent Posts

Leave a Comment