Arbeidsomstandigheden

Wat is het verschil tussen minimum en leefbaar loon?

 

Een minimumloon is de minimale beloning die een werknemer wettelijk moet ontvangen voor het werk dat hij doet. In veel productielanden is het minimumloon lager dan het leefbaar loon. Werknemers verdienen dan te weinig om van te leven en om hun gezinnen te onderhouden.

 

Hoeveel is een leefbaar loon?

Hoeveel een leefbaar loon is, verschilt per land. Dat komt doordat er grote economische verschillen bestaan tussen landen onderling. Maar ook bínnen een land zijn er verschillen, bijvoorbeeld tussen stedelijke en landelijke gebieden. Daarnaast laten de sociale omstandigheden zich lastig vergelijken. Zo telt een gezin in Nederland gemiddeld 2,2 mensen, terwijl een gezin in Senegal gemiddeld uit 11,6 personen bestaat. Toch kunnen de meeste Senegalezen met hun loon zorgen voor meerdere kinderen én voor de oudere generatie. Kortom, een leefbaar loon in het ene land, is niet per se een leefbaar loon in een ander land.

De maatstaf voor een leefbaar brutoloon bedraagt in Ghana bijvoorbeeld US$ 2,08 en in Ivoorkust US$ 2,55 per dag. Ter vergelijking: het leefbaar brutoloon in Nederland is € 79,62 per dag.

 

 

Sinds 2014 ontvangen alle werknemers van onze productielocaties een leefbaar loon i.p.v. het wettelijk minimumloon

Eigen Code Of Conduct

PHWW werkt al 10 jaar lang met een eigen COC. De gedragscode is de leidraad bij het nemen van ethische beslissingen en het waarborgen van professioneel gedrag, zowel intern als extern. Eigen mensen en erkende instanties zien toe op uitvoering van onze gedragscode. 

Wij garanderen onze klanten:


• Geen kinderarbeid
• Geen gedwongen arbeid
• Geen discriminatie
• Geen excessieve werktijden
• Leefbaar loon
• Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden


We streven er naar om de ethische normen na te leven en onze werkomstandigheden te blijven verbeteren waar
mogelijk. Omdat we zijn gecertificeerd door SA-8000 - een gestandaardiseerde gedragscode voor het
ontwikkelen van een maatschappelijk verantwoorde werkplek, volgen we strikt de gedragscode die vereist is voor
een bedrijf met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks worden vijf audits uitgevoerd door de
certificerende autoriteit om de juiste naleving te garanderen